• −27%

Samsung Wind Free Pure 3,5 kW

1 961,00 €
1 431,53 € Sutaupote 27%
Su mokesčiais

Sieninio tipo split sistemos oro kondicionieriaus komplektas.

Kodas: AR12AXKAAWKNEU / AR12AXKAAWKXEU

  • Vėsinimo galia, kW: 3,5
  • Šildymo galia, kW: 4,0
  • Energetinė klasė (vėsinime/šildyme): A++ / A+++
  • SCOP: 5,2
  • SEER: 7,2
  • Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C: -15 - +24
  • Įrangos garantija: 3 metai
Konsultacija: +370 685 24304
El. paštu: [email protected]


Naujasis „WindFree™ Pure 1.0“ kondicionierius yra 2021-ųjų metų „Samsung“ gaminys, skirtas gyvenamųjų vidaus patalpų oro kokybei gerinti.

Jaus­kite malo­nią vėsą, o ne šaltį („Wind-Free™ Cooling“). Mėgau­ki­tės malo­nia vėsa naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Šis reži­mas švel­niai, tolygiai ir tyliai paskirsto orą per tūkstančius mikro ­angų, kurios pasiskirsčiusios per visą kondicionieriaus priekinį korpusą. Pažangi oro srovės tech­no­lo­gija taip pat toly­giau atvėsina plates­nes ir dides­nes patal­pas. Su šia technologija niekada nebejausite nemalonių ir šaltų oro gūsių. Taupy­kite kiek­vieną dieną naudo­dami „Wind-Free™ Cooling“ režimą. Įjun­gus „Wind-Free™“ vėsi­nimo režimą, lauke esan­tis įren­gi­nys suvar­toja itin nedaug ener­gi­jos.

Greitas atšaldymas (,, Fast Cooling"). Šis režimas greitai atvėsina patalpą nuo kampo iki kampo. Skaitmeninio inverterio „Boost“ technologija atvėsina orą 43 % greičiau. Be to, pažangi įrenginio konstrukcija pasižymi 15 % didesniu ventiliatoriumi, 18 % platesne anga ir 31 % platesniais sparnais. Tad oras paskirstomas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.

PM1.0 oro gryninimo filtras. Modelyje integruotas elektrostatinis PM1.0 filtras, kuris veikia kaip oro grynintuvas ir gali filtruoti iki 0,3 μm / mikrono siekiančias dulkių daleles bei sterilizuoti tam tikrų tipų bakterijas, naudodamas elektrostatinį įkroviklį.

Lengvai pasiekiami filtrai („Easy Filter Plus“). Filtrus galima lengvai išvalyti. Juos rasite įrenginio priekinėje dalyje. Tankus filtras puikiai surenka dulkes, o ypatinga jo danga apsaugo gyventojus nuo ore esančių teršalų.

Nuolatinis oro kokybės stebėjimas. Vidaus oro kokybę galima nuolat stebėti programėlėje „SmartThings“. Net kai įrenginys yra išjungtas, dulkių jutiklis geba fiksuoti dabartinę patalpos oro kokybę. Oro užterštumui pasiekus „prastą“ ar „labai prastą“ lygį, išsiunčiamas pranešimas, o naudotojas gali į šią informaciją reaguoti, nuotoliniu būdu įjungdamas gryninimo režimą.

Užsišaldymo funkcija. Kondicionieriaus šilumokaitis gali užšalti iki –15 C°. Kai vidinis blokas persijungia į atitirpinimo režimą, ledas pradeda tirpti ir taip pašalinami nešvarumai iš šilumokaičio vidaus ir nuplaunamos bakterijos iki 90 proc. Kai išjungiate maitinimą, įrenginys automatiškai dar kurį laiką įjungia sausinimo funkciją ir džiovinasi iš vidaus, kad jame neliktų palankios terpės daugintis bakterijoms.

Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“). Mėgau­ki­tės išma­nes­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­ma­tiš­kai anali­zuoja kamba­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsižvelgdamas į vartotojų pageidaujamą vidaus patalpų temperatūrą ir faktinę lauko temperatūrą, įrenginys automatiškai persijungia į tinkamiausią režimą, siekdamas išlaikyti optimalias kambario sąlygas. 

Valdy­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (integruotas Wi-Fi modulis). Valdy­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Smar­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­rių vos vienu prisi­lie­timu. Arba tiesiog nuro­dy­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. 

Aplin­kai neken­kian­tis vėsin­tu­vas (R32 šalt­ne­šis). Apsau­go­kite planetą – mažin­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje įtai­sy­tas naujos kartos R32 šalt­ne­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpras­tais R22 ar R410A šalt­ne­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Jis kur kas palan­kes­nis aplin­kai.

AR12AXKAAWKNEU / AR12AXKAAWKXEU

Specifinė nuoroda

Atsisiųsti

Samsung pultelio instrukcija

Atsisiųsti (5.38M)

Samsung AR_AXKA_LT

Atsisiųsti (7.65M)

Samsung Wind Free Pure bukletas

Atsisiųsti (1.32M)

Samsung WindFree Family bukletas

Atsisiųsti (1.83M)